This Manamix theme produces 3 different style menus. - Please check menu one menu two menu three

Milieu

Eén leefbare planeet vraagt om één juiste omgang; ieder draagt z’n steentje bij…

U:
- Houd lege toners bij en geef ons een seintje als ze opgehaald moeten worden *
- Geef de technieker tijdens een interventie originelen (of printopdrachten) die hij kan gebruiken om het toestel te testen, zo worden dit nuttige afdrukken.
- Er is goed recyclage papier beschikbaar, iets duurder dan niet gerecycleerd papier. Vraag ons welke merken goed zijn.
- Alle Ricoh toestellen beschikken over een uitstekende energie besparing modus.

Abka:
- Ook Abka kiest voor duurzaam ondernemen en milieuvriendelijkheid in nagenoeg al haar activiteiten.
- Het wagenpark is uitgerust met milieuvriendelijke(re) wagens.
- Ons stroomverbruik contract is 100% duurzaam en Vlaams.
- de fiets is bij Abka hét pendel vervoermiddel…
- milieubelastende producten worden enkel ingezet bij geen beter alternatief.
- tijdens een herstelling worden testkopieën tot een minimum herleid en zijn steeds duplex.
- versleten wisselstukken worden gesorteerd aangeboden op het containerpark of bij de leverancier.

Ricoh:
https://www.ricoh.be/nl/media/Milieuverklaring%202020_tcm67-28295.pdf
pagina 12:
Het algemene beleid m.b.t. milieu is samengevat in twee beleidsdoelstellingen:
1. Voorkomen van vervuiling en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. Hierbij zijn energieverbruik, inkoop en transport de belangrijke milieuaspecten.
2. Verwijderen van afval op verantwoorde wijze van voornamelijk elektrische en elektronische apparatuur en aanverwante artikelen.

* vraag een gratis doos aan waarin u zowel de lege toners als de volle afvalflessen kan deponeren.
Als vol wordt deze gratis opgehaald. Vraag aan via deze link:
https://www.ricoh-return.com/nl/start